PERATURAN
HARAP DIBACA DAN DIPAHAMI

Semua member wajib berumur minimum 18 tahun.